Obec objednala tři nové autobusové zastávky, které by měly pozvednout vzhled obce, ale hlavně by měly přispět také k většímu komfortu a bezpečí cestujících. Jedna zastávka bude v retro stylu a bude umístěna ke Staré poště. „Na tomto místě jsme již začali s úpravami. Betonujeme nový podklad, který bude napojen na přilehlý chodník a tím zajistíme větší bezpečnost při nastupování i vystupování z autobusu,“ popisuje starosta obce Jan Doubrava. Zastávka se nachází v památkově významné lokalitě, proto radnice vybrala retro vzhled, konkrétně to znamená, že jde o kovovou konstrukci doplněnou dřevěnými prvky a prostředí u pomníku by to nijak nemělo vzhledově rušit.

Druhá zastávka bude ve Varvažově u starých jeslí. Tato již nebude ve starém stylu, ale půjde o kombinaci kovu, bezpečnostního skla a dřeva. Třetí místo, které se dočká nové čekárny, je v centru obce u Zeleného stromu. U této zastávky se počítá jen s nejnutnějšími opravami podkladového betonu, jelikož, jak vysvětluje Jan Doubrava, pořád se počítá s vybudováním nového chodníku v této části obce a tedy pozdějším napojením obou staveb. „Nechceme nyní zbytečně vyhazovat peníze za velké množství materiálu, když se logicky napasování provede s výstavbou chodníku,“ dodává starosta.

Výměna zastávek proběhne hlavně z důvodu špatného stavu těch stávajících. Nezůstane však jen u těchto třech čekáren, ale hned na jaře by měly přijít další, včetně zastávky na Čtyřdomí, kde doposud žádná nebyla. Letošní akce vyjde zhruba na sedm desítek tisíc korun za jednu zastávku, což je tedy pořizovací cena. Stavební úpravy podkladu a přidružené práce si bude obec dělat ve vlastní režii. V obci se celkově nachází dle stávajícího jízdního řádu osm zastávek autobusu. dh