Telničtí obyvatelé si mohli v poslední době všimnout, že obec začala dále uklízet prostor kolem nádraží. „Do dnes jsme uklidili prostor po dvou chatách a v současné době máme celý prostor od SŽDC pronajatý,“ vysvětluje starosta obce Jan Doubrava. Uklizení prostoru kolem nádraží byl však jen začátek plánu, nyní můžeme prozradit, že došlo také k dohodě o pronájmu spodní části samotné nádražní budovy. „Kromě kanceláře výpravčího, budeme mít celou spodní část k dispozici pro naše účely,“ uvádí podrobnosti Jan Doubrava.

Pokud bychom se podívali více do budoucnosti, ideálním stavem by bylo, kdyby celé nádraží patřilo obci. Ve vrchních patrech se nachází bytové jednotky. „O převod celé budovy máme již nějakou dobu požádáno, i když víme, že její stav není nikterak pozitivní. Převod do našeho majetku je administrativně velmi náročný, jelikož poslední povolení musí být až od Vlády ČR,“ popisuje starosta obce.

Obec má několik plánů, jak budovu v budoucnu využívat. Prvním je záměr, který počítá s využitím prostorů, jako zázemí pro různé společenské akce, které se v centru obce pořádají. Není zájmem obce prostory předělat v moderním stylu, ale jak Jan Doubrava přibližuje, nádraží má samo o sobě své kouzlo, takže jde spíše o to, všechny jeho části zprovoznit, ale ponechat ve starém duchu.

Využívat prostory jen jako zázemí pro akce by na tak velikou budovu bylo asi málo, ale i na to starosta obce myslí, když nám prozradil, že by zde mohlo vzniknout informační středisko, které by bylo kombinované s obecní knihovnou. Ta je v současné době v domově důchodců, ale prostory po jejím přestěhování by se daly spíše využít pro zřízení další bytové jednotky.  Zájem seniorů o ubytování je značný. Umístění knihovny do budovy nádraží by skýtalo dvě výhody. Za prvé by šlo o bezbariérový přístup a za druhé by knihovna byla přímo v centru obce. Musíme však podotknout, že tyto plány jsou během na dlouhou trať a jejich případné uskutečnění bude stát mnoho energie a času.  dh