Stávající systém řešení odpadového hospodářství má své kritiky jak na straně obce, tak občanů. Musíme podotknout, že jde o dva velmi rozdílné a zdánlivě neslučitelné faktory, a to o peníze a komfort. Bývalé vedení obce zavedlo úsporu popelnic, kdy se stávalo, že více rodin bude mít společnou nádobu. Byl to logický krok v tom pohledu, že ne každá rodina vždy naplní celou popelnici, přesto obec zaplatí vývoz celé nádoby, ačkoli tam mohlo být minimum odpadu. I v současné době musela obec do systému zasáhnout, což sklízí u některých občanů nevoli.

„Víme, že systém nakládání s komunálním odpadem není dokonalý, ale v současné době nám mnoho variant nezbývalo, pokud chtěla obec na odvozu a ukládání odpadu ušetřit,“ vysvětluje starosta obce Jan Doubrava a dodává, že v jednání předchozího vedení obce vůbec nevidí chybu, protože systém v tu chvíli zřejmě jinak nastavit nešel. Současné vedení obce však nyní cítí nejvyšší čas, rozpoutat nad touto problematikou věcnou a seriózní diskuzi, která by měla vyústit v rozumné řešení, které bude vyhovovat nejen obci, ale hlavně občanům Telnice.

„Rozhodně by se mi líbilo, kdybychom motivovali občany k třídění domovního odpadu, například tím, že budou mít úlevu z poplatku za odvoz odpadu. Velmi rád uvítám jakékoli návrhy od občanů, které povedou ke zlepšení současné situace. Přijďte k nám na radnici, rádi vás přivítáme,“ říká Jan Doubrava. Vedení obce jsou různé systémy odpadového hospodářství známé. Člověk se může inspirovat i v jiných městech a obcích, ale spíše jde o to, že je třeba řešení přesně napasovat na specifické podmínky naší obce tak, aby svoz odpadu byl efektivní a co nejméně zatížil obecní rozpočet.

Jako ideální řešení by se jevilo přímé vážení popelnic. V tomto případě by byli všichni motivováni tříděním, jelikož by ušetřili za odvezené kilogramy odpadu, ale při jednání se svozovou firmou vyšlo najevo, že investice na pořízení zařízení by byla příliš veliká. Jak už jsme uvedli, variant se asi nabízí více, přijďte se o svůj názor podělit na radnici, kde vás rádi vyslechnou. dh