Počínaje rokem 2015, řeší vedení obce možnost další výstavby na pozemcích, na tzv. „zkratce“. Názor na prodej těchto pozemků, je stále stejný, to znamená, že jejich nabídka do prodeje nemá bez připojení k inženýrským sítím, velký smysl. „Je třeba novým majitelům nabídnout hlavně připojení k elektřině a vodě,“ popisuje situaci starosta obce Jan Doubrava a ihned dodává, že dohoda s dodavatelem elektřiny je bez problémů a není v tomto ohledu již žádných překážek.

Problematickou oblastí je připojení na vodovodní řad.  Současná kapacita přípojek není dostatečná, což se vědělo již v roce 2015. Od té doby probíhají jednání se Severočeskou vodárenskou společností. Základem bylo provést studii proveditelnosti projektu. „Dnes můžeme s radostí říci, že studie je dokončena, což je samozřejmě dobrá zpráva. Vodárenská společnost při realizaci projektu počítá s finančním podílem obce, což je běžná praxe v ČR,“ nastínil podrobnosti Jan Doubrava.

Aby tedy mohlo k prodeji pozemků „Na zkratce“ vůbec dojít, muselo zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválit zkapacitnění spodní vodárny o dalších sto domů. Proč právě o sto? Jde o to, že vedení obce prozíravě počítá s výstavbou v současnosti, ale plánuje i do blízké a vzdálené budoucnosti. „Ne že by obec chtěla mít v tomto prostoru ihned sto nových domů, ale vycházíme z toho, že v současném návrhu územního plánu je počítáno s touto cifrou a my chceme být připraveni. Nebylo by moudré nemyslet dopředu a v pozdějších letech opět zjistit, že nám kapacita nestačí,“ vysvětluje starosta.

Celá spoluúčast obce bude vycházet zhruba na tři miliony korun, ty budou ale splatné až po dokončení projektu, což bude v roce 2020. Zvýšení kapacity není jednoduchou záležitostí. Stavební úpravy budou trvat více než jeden rok. Z toho tedy vyplývá, že pozemky „Na zkratce“ budou k prodeji nejdříve v roce 2020, ale spíše až v roce 2021.  

„Pokud nás čeká tento náročný projekt, který jsme vám výše nastínili, bylo by špatné, kdybychom nemysleli na stávající vodovodní řad. Uvědomujeme si, že problémy jsou na Liboňově, kde bychom rádi společně s obyvateli pracovali na žádosti o zvýšení kapacity v této lokalitě,“ plánuje Jan Doubrava. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby jednal se SVS i v těchto otázkách. Nemůže dojít k tomu, že nová výstavba bude mít negativní vliv na komfort současných přípojek, ale naopak, projekt by měl zajistit zvýšení komfortu stávajících uživatelů. V této souvislosti prosí starosta všechny spoluobčany obce (nejen Liboňova), aby se v případě nespokojenosti s dodávkami vody, obrátili na radnici, kde budou nedostatky zaevidovány.

Je třeba říci, že bez investice do vodovodního řadu nelze v obci projektovat novou výstavbu. Kapacita je v současné době vyčerpána. Některé nové stavby již nyní vznikají, ale ty počítají s vlastním zdrojem vody. Připojení na obecní řad není v současné době z kapacitních důvodů možné.  Sama obec u svých objektů řešila nedávno stav studní, které jsou napájené ze spodních vod, a kvalita vody není vůbec dobrá. Tudíž pro nový rozvoj výstavby je možnost připojení na obecní rozvod vody téměř limitující. S tímto vědomím také zastupitelé podíl na projektu schválili.  Peníze, které obec do pozemků investuje, sice znamenají jednorázový výdaj, ale je třeba říci, že náklady budou později rozpočítány majitelům jednotlivých pozemků. Tudíž se do obecního rozpočtu vrátí.  dh