V poslední době se v obci vyskytly případy, kdy nejsou po majetkové a právní stránce vyřešeny takzvané služebnosti (po staru věcná břemena) u některých obecních pozemků, přes které jdou inženýrské sítě. Pokud by došlo k prodeji těchto parcel, mohlo by dojít mezi novým vlastníkem a uživateli služebnosti ke konfliktům.

Obecní zastupitelstvo na svém řádném prosincovém zasedání rozhodlo, že je třeba tyto letité nedostatky co nejrychleji řešit. „Má to dva důvody. Chceme samozřejmě předcházet podobným nedorozuměním, ale máme i druhý důvod a to je plánovaný prodej pozemku pod potokem Lesům České republiky,“ popisuje situaci starosta obce Jan Doubrava.

Aby nedocházelo ke zbytečným dohadům se státním podnikem, který má o pozemek zájem, rozhodli zastupitelé, že jeho prodej bude prozatím pozastaven, do doby, než dojde k vyřešení služebnosti právě na inženýrských sítích. Tento postup obce je k občanům velmi vstřícný a chrání je před možnými budoucími nepříjemnostmi. To ale v současné době znamená, že všichni obyvatelé, kteří nemají služebnost (věcné břemeno) oficiálně zřízenu, musí se v co nejkratší době přihlásit na radnici, aby mohly být případy vyřešeny. „Nejde jen o pozemky kolem potoka, ale týká se to všech obecních pozemků,“ zdůrazňuje starosta Jan Doubrava. Obec zřídí služebnost zdarma, pouze žadatel zaplatí tisíc korun při zápisu na katastru. Pokud si nejste jistí, jestli je služebnost zřízena, lze si to zkontrolovat na webových stránkách katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz. dh