Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání darovací smlouvu od Ústeckého kraje, která se týká části silnice na Liboňově. „Tuto smlouvu jsme schválili velmi rádi, jelikož máme jako obec schůdnější cestu k opravě komunikace, po které volají obyvatele této části obce již delší dobu,“ prozradil starosta obce Jan Doubrava.

Konkrétně jde o část silnice od „vracečky“ směrem k rybníku, kapličce a výše. Nejde jen o komunikaci, ale předmětem bezplatného darování jsou i pozemky kolem rybníka, takže by do budoucna již nic nebránilo jeho plánované rekultivaci. Na tento projekt bude obec žádat o dotaci. Stejně tak na opravu darované části komunikace.

„Výhledově plánujeme, že bychom chtěli převzít do svého majetku celou liboňovskou silnici. Stejně na ní provádíme zimní údržbu obecní technikou, a pokud ji budeme vlastnit celou, tak do ní můžeme samozřejmě investovat a udržovat ji ve zcela jiném stavu, než v současnosti je,“ poodkryl na závěr plány starosta obce. dh