V loňském roce zavřela obec místní knihovnu, bylo to ale jen dočasné, protože mělo dojít k jejímu přestěhování do objektu nádraží. „V místě, kde byla stará knihovna, je již zřízena nová bytová jednotka, jak jsme již informovali v předchozích zprávách,“ prozradil starosta obce Jan Doubrava a hned dodal, že v nádražní budově byly pro novou knihovnu vyčleněny dvě místnosti. Jde o první fázi projektu, který do budoucna počítá s maximálním využitím 1 NP budovy pro potřeby obce. Mělo by zde postupně vzniknout společenské centrum.

„Nově zřízenou knihovnu bychom chtěli všem obyvatelům obce předat k užívání od prvního dne měsíce května,“ vysvětluje Jan Doubrava. Nové prostory budou velmi reprezentativní a rozhodně nebudou dělat ostudu. Je ovšem pravdou, kterou si v obci musíme přiznat, že knihovna je obyvateli využívána jen velmi málo. „Věříme, že až se z nádraží stane centrum setkávání lidí v obci, tak se i návštěvnost radikálně změní,“ přeje si starosta a všechny občany srdečně do nových prostorů zve.

Starosta také jedná s ředitelkou ústecké knihovny Mgr. Janou Linhartovou o zmodernizování celého provozu knihovny, což by prakticky znamenalo především její digitalizaci. K dispozici by měly být také moderní čtečky knih, do kterých si návštěvníci budou moci vypůjčit jakoukoli elektronickou knihu, která bude v nabídce. Pokud již někdo vlastní svou čtečku knih, bude moci elektronické knihy do svého zařízení také nahrát. „Věříme, že díky připravovaným změnám, najdou cestu do obecní knihovny zejména mladší čtenáři,“ dodal Jan Doubrava. dh