Obec bude dále pokračovat v projektu zateplování a rekonstrukce obecních domů. V současné době je v plánu objekt č. p. 56. Výběrové řízení na realizaci je již vypsáno. Jelikož jsou v tomto objektu stavebně technické problémy, nelze žádat o dotační titul, a proto obec bude rekonstrukci financovat pouze z vlastních zdrojů, které má v obecním rozpočtu vyčleněny. „Plánovaný rozpočet projektu je zhruba dva miliony tři sta tisíc korun, ale pevně věříme, že se díky výběrovému řízení podaří celková cena rapidně snížit,“ popisuje situaci starosta obce Jan Doubrava.

Zkušenosti z předešlých projektů, které má obec již úspěšně za sebou lze ale předpokládat, že konečná cena bude ve skutečnosti mnohem nižší. V domě se nachází pět bytových jednotek a tak jako u předešlých rekonstrukcí i zde se počítá s úpravou okolí domu. Starosta obce plánuje, že samotné stavební práce by mohly začít v měsíci červnu a lze předpokládat, že do jednoho měsíce od zahájení bude stavba dokončena. dh