Nedávno jsme vás v Telnickém zpravodaji informovali o plánované zástavbě pozemků ve Varvažově a s tím související problematiku vodovodního řadu. Společnou prací vedení obce se podařilo tento problém vyřešit a vše vypadalo na zdárné cestě k tomu, aby noví majitelé mohli brzy rozšířit počty telnických obyvatel. Dnes to však vypadá, že vše nebude tak rychlé, jak se očekávalo.

„Problém je v neexistující kanalizaci. V našem územním plánu je uvedeno, že k výstavbě nového domu musí být buď napojení na kanalizaci, nebo na domovní čistírnu odpadních vod,“ popisuje stav starosta obce Jan Doubrava. Problém vyvstává v tom, že na magistrátu města Ústí nad Labem nechtějí povolovat jednotlivé čistírny odpadních vod k jednotlivým domům, ale jen sdružené nebo napojení na kanalizaci. Sdružené čistírny s sebou samozřejmě nesou komplikace v tom, že se musí více rodin na výstavbě domluvit a synchronizovat stavební činnost, což nebývá vždy snadné, už kvůli načasování prodeje pozemků i celých staveb. „Povodí Ohře v současné době nevydá kladné stanovisko k instalaci jednotlivých domovních ČOV v naší obci, takže nám nezbývá nic jiného než připravit velký projekt společné čistírny odpadních vod s kanalizací pro celý Varvažov,“ dokresluje situaci starosta obce.

Obec měla v zájmu dát pozemek 910/1 brzy do prodeje, ale touto komplikací se vše zpozdí. Bohužel se nebavíme o zdržení několika měsíců, ale spíše let. Vedení obce ví, že není co odkládat, je třeba jednat urychleně, proto již začal starosta pracovat na projektu kanalizace Varvažova. Nemá smysl dělat jen částečnou práci, takže se samozřejmě bude počítat projekt pro celý Varvažov. Předběžný odhad projektu (od zkratky k pomníkům)je čtyřicet milionů korun. Napojení Telnice na kanalizaci ke zkratce by stálo dalších čtyřicet milionů korun. Čistírna odpadních vod ve Varvažově bude dimenzovaná a připravená pojmout i rozšíření projektu v budoucnu o Telnici. dh