Stavební povolení ke stavbě chodníku od restaurace Zelený strom až kousek nad mateřskou školku, je konečně vyřízené a dlouho očekávaná stavební akce bude moci začít. „Část peněz  je z dotace - MAS Labské skály, konkrétně z IROP - a v současné době jsme již připravili podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele,“ prozradil starosta obce Jan Doubrava. Vedení obce předpokládá, že samotná akce začne nejpozději na podzim letošního roku. S touto stavební akcí souvisí i dosazení nové autobusové zastávky.  
„Co se zastávek týká, tak zde máme proti plánu trošku zpoždění. Objednány sice již jsou, ale dva výrobci je zatím ještě nedodali,“ vysvětluje starosta. Na čtyřdomí bude stejná zastávka jako je u památníku, u kostela bude totožná jako je u Zeleného stromu a do vrchní části je objednána srubová zastávku, aby lépe zapadala do místního prostředí.  Podle ohlasů, které doputovaly až na radnici, jsou lidé s novým vzhledem autobusových zastávek velmi spokojeni. Hodně se obyvatelům obce líbí květinové truhlíky, které jsou na zastávce ve Varvažově umístěny, takže starosta uvažuje, že i ostatní zastávky se zkrášlí květinovou výzdobou. dh