Vážení spoluobčané,

Máme za sebou první volby z bohaté série, která nás v blízké době čeká. Věřím, že jste se svou volbou spokojeni. Ale volby samozřejmě nejsou jedinou událostí v naší obci.

Na úvod musím poděkovat všem pořadatelům za proběhlé kulturní a sportovní akce, které se nesoustředí už jen v centru obce, ale po celém katastru, například v Adolfově nebo na Oprámu. Už se těším na akce, které nás čekají. Musím zmínit Dušičkový rej, který bude v sobotu 4. 11., v současné době již tradiční a oblíbenou soutěž plastikových modelářů „Memoriál Jaroslava Urbance“, který proběhne 18. listopadu v telnickém kulturním domě. Určitě nevynechám vánoční akce, Mikulášskou, Vánoční dílničky a především výstavu betlému s připojenými koncerty. Vím, že se to zdá ještě daleko, ale čas letí a hlavně organizátoři těchto akcí mají již nyní plné ruce práce.

Dění na obci není pouze o kultuře a sportu, ale hlavně o rozvoji a každodenní práci. Největší novinkou pro toto období jsou nové autobusové zastávky (viz samostatný článek v těchto novinách). Určitě bych rád upozornil, že prvními třemi zastávkami výměna čekáren teprve začíná. Na jaře počítáme s výměnou čekárny u kostela a připravujeme i nové zastávky, například na takzvaném čtyřdomí. Doufám, že se vám bude náš výběr líbit a že zastávky budou plnit svůj účel, tedy větší bezpečnost a komfort cestujících.

Jsem rád, že projekt „Nádraží“ se nám také podařilo posunout. Společně se SŽDC jsme konečně našli správnou notu a podařilo se nám prostor za symbolickou částku pronajmout. Musím bohužel říci, že má představa o stavu nádražní budovy byla velmi optimistická, realita je však poněkud jiná. V současné době ale již naši zaměstnanci připravují prostory pro nové využití, které komentujeme v samostatném článku zpravodaje.

Velmi mne těší, že obec v září prošla auditem s takzvaným čistým štítem, za což velmi děkuji mým dvěma kolegyním, které mají na starosti veškerou administrativu chodu obce.  V minulých auditech jsme vždy drobné závady měli, ale nyní jsme dokázali i ty drobné nedostatky odstranit a doufám, že tento úspěch se bude opakovat i v dalších auditorských obdobích.

Závěrem mi dovolte, abych vám mohl popřát krásné podzimní dny, a těším se na viděnou na mnoha akcích, které nás v brzké době čekají.  Ing. Jan Doubrava, starosta obce