Vážení přátelé,

Nastává nám ten nejkrásnější čas v roce, doufám, že to nebude znít jako otřepané klišé, ale asi většina z nás takto o vánočních svátcích přemýšlí a dokáže si je náležitě užít. Než vám popřeji, chtěl bych se zmínit ještě o několika novinkách, které se udály za poslední dva měsíce, od minulého vydání našeho zpravodaje. Jen okrajově se zdržím u událostí, o kterých se dočtete v samostatných článcích našich novin.

 Takže za prvé, bylo velmi nutné řešit havarijní stav některých stromů u varvažovského památníku. Hned na vedlejší straně se dočtete, že nám osud tohoto pietního místa není lhostejný a že ho i v budoucnu chceme udržovat ve stavu, na který budeme moci býti hrdí.

Dalším ožehavým tématem, jehož řešení nás brzy čeká, je odpadové hospodářství obce. Zase se podrobnosti dočtete v tomto čísle zpravodaje. Jen bych chtěl poznamenat, že vánoční čas, který snad bude většina z nás trávit trošku méně hekticky, než běžné pracovní dny, lze u sklenky něčeho dobrého a inspirativního využít na poklidné přemýšlení. Byli bychom rádi, pokud se do přípravy vypracování tohoto nelehkého úkolu zapojíte s námi. Nebojte se sdělit nám svou představu řešení odvozu komunálního odpadu. Věřím, že společně vymyslíme schůdné řešení jak pro vás, tak pro obec a hlavně z hlediska trvale udržitelného rozvoje pro naše životní prostředí.

O územním plánu jen jednou větou, přečtěte si článek na protější straně, rozhodně jde o materiál, se kterým se stojí za to seznámit.

Další informace je veskrze pozitivní. Obec má za sebou další úspěšnou rekonstrukci objektu, kterou provedla na základě výběrového řízení firma Děčínské stavby s.r.o. Jde o dům čísla popisného 60. Chceme i nadále pokračovat v rozjetém trendu rekonstrukcí, proto v současné době máme již připraven projekt na dům č.p. 56 a v rozpočtu na příští rok připravené finance. Rekonstrukce vyšla zhruba na jeden milion korun, který byl uvolněn z obecního rozpočtu. Šlo o kompletní zateplení objektu, obkopání domu a zateplení podlahy půdy. Nová fasáda byla realizována i na sousedícím přístavku, aby objekt působil celistvě a pěkně.

Víme, že důležité je i okolí domu, proto plánujeme hned na jarní měsíce, provedení úprav okolního prostranství, což bude obnášet nový plot, zkrášlení zahrady a podobně, tak jak jsme to realizovali již v předchozích projektech. Rekonstrukce objektu se čtyřmi bytovými jednotkami trvala od září letošního roku. Jak už jsme zmínili, nyní by byl na řadě dům č. p. 56, ale jelikož jde o větší objekt, zde by obec žádala o dotační titul. Celkové náklady opravy by měly být kolem dvou milionů korun.

A nyní již nastal čas, abych vám srdečně všem popřál. O svátcích vždy bývá řečeno všechno a mnohokrát, přesto mi dovolte, abych se stejně jako v minulých letech k blahopřání připojil. Přeji vám nádherně prožité vánoční svátky. Užijte si je na maximum se všemi svými blízkými a se všemi dobrými lidmi, na kterých vám záleží. Předat úsměv, pozdrav stisknutím ruky a krátké ze srdce myšlené přání nás nestojí nic a přesto dokáže neuvěřitelně rozveselit a vytvořit sváteční atmosféru. Buďme k sobě praví lidé, protože nelidských věcí vidíme bohužel na světě mnoho.

Všem, kteří se podílí, na veřejném životě v obci srdečně děkuji a těším se na další spolupráci. Vaší aktivity si velmi vážím a je mi velkou ctí pracovat s vámi.

Do nového roku přeji především zdraví vám i všem vašim nejmilejším, protože to ostatní se dá většinou nějak zařídit. Vykročte do roku 2018 vesele, s dobrou náladou, odpočatí a plni elánu a každému z vás přeji velkou porci štěstí a radosti,

váš starosta, Jan Doubrava