Zhodnocení třetího roku fungování našeho okrašlovacího spolku je příjemným završením práce nejen všech členů spolku, ale i sympatizantů, lidí, kteří nám s našimi akcemi pomáhají organizačně. Zkusím chronologicky stručně popsat činnost Spolku za tento rok:
Masopust, průvod masek od Oprámu k nádraží. Asi 80 masek, spousta zastávek se zahřátím. Tanec u nádraží. Příjemná akce ukončující zimu.
Velikonoční dílničky. Již počtvrté. A kdyby byl kulturní dům nafukovací, vůbec by to nevadilo – tolik zájemců o výrobu pomlázek, keramiky, a spoustu dalších výrobků spjatých s velikonoci a jarem se letos sešlo. A nejen z Telnice.
Noc kostelů. Letos s pěveckým tělesem zvučného jména, které je známé po celém Ústeckém kraji - Cantica Bohemica. Jako doprovodný program výstava fotografií z rekonstrukce Kaple svatého Josefa, a také s další řádkou historických fotografií Telnice a okolí.
Telnické kecky. Druhý ročník běhu krásnou přírodou okolí Telnice, který byl letos opravdu organizačně perfektně připraven. Děti i dospělí si našli tratě, kde se (určitě) běželo téměř samo.
Vánoční dílničky. Akce, která přitahuje čím dál větší počet zájemců. Příjemné setkání v adventu. O omezených prostorách kulturního domu netřeba psát – opakoval bych se.
Výstava betlémů v Kapli sv. Josefa s koncerty (Cantica Bohemica, Chlumecký pěvecký sbor). Takové vyvrcholení naší spolkové sezóny, které je před námi, ale určitě stejně jako loni zaplní dvakrát kapli do posledního místečka.
A jako bonus půlnoční – setkání spřátelených duší u Kaple sv. Josefa před půlnocí na Štědrý den.
Děkuji všem, kteří pomáhají. Všem, kteří spolupracují. A také Vám všem, kteří si najdete chvilku, a akcí se účastníte.
Jan Holub, předseda Spolku